Info

Vi har utbildning angående den nya branschstandarden för takskyddsanordningar!

Vi har utrustning för att kunna rengöra väldigt tjärbelagda rökkanaler!!

Från och med 2008-10-01 sköter vi sotning och brandskyddskontroller i Markaryds Kommun.

Vi har köpt in ett beräkningsprogram för eldstäder och rökkanaler, där man bland annat kan beräkna vilken skorstenshöjd som behövs för att eldstaden skall fungera.