Personal

 Det är vi som är Hässleholms Sot & Vent AB

Robin Engvall Skorstensfejarmästare 0709-985017
Jimmy Ljunggren Skorstensfejarmästare 0709-985016
Tibor Lörincz Skorstensfejartekniker 0709-985011
Marcus Frostensson Skorstensfejartekniker 0709-989020
Karl Salomonsson Skorstensfejare 0709-211332
Fredrik Sturm Skorstensfejare 0709-985015
Wilhelm Lindqvist Skorstensfejare 0709-985014
Niklas Paulsson Skorstensfejare 0709-985013
Daniel Svensson Skorstensfejare 0709-985012
Emil Engvall Skorstensfejartekniker 0709-985019
Pernilla Engvall Administration 0451-85650
     
     

Vi sätter kvalitet i fokus och är i ständig utveckling!