Historik

Hässleholms Sot & Vent AB bildades 2004 av Robin Engvall och Jimmy Ljunggren och startade sin verksamhet 2004-03-01. Robin är skorstensfejarmästare i Hässleholms Kommun och Jimmy är skorstensfejarmästare i Markaryds Kommun.
Vi har varit inom yrket sen 1991. Företaget har av kommunerna utsetts att sköta sotning och brandskyddskontroller.

Företaget har totalt tolv anställda.