Taksäkerhet

Det är viktigt att taksäkerheten är god på er fastighet.

Grunden är att det skall finnas fast förankrade takskyddsanordningar, vilket även innefattar ett fast förankrat glidskydd för markstegen.

Har ni era takskyddsanordningar i ordning?
Läs om bestämmelserna på www.taksakerhet.se.

För att få fram bilder på hur det kan se ut så kan ni klicka på branschens bildtolkning när ni är inne på www.taksakerhet.se.