SSR-Godkänd

 

 

 

 

 

SSR-Godkänd besiktning ger dig en trygg kontroll av din eldstad och din skorsten!

SSR godkänd besiktning är ett kvalitetssäkrat koncept för besiktningar av eldstäder. Det innebär att det blir samma resultat oavsett vem som utför besiktningen.  Mästarna ska bedöma lika, utföra besiktningen lika  och protokollera lika.

  • SSR godkänd besiktning får bara utföras av företag som är anslutna till SSR Sveriges Skorstensfejares Riksförbund.
  • Endast en skorstensfejartekniker som genomgått specifik utbildning för SSR Godkänd BESIKTNING får utföra besiktningen.
  • Endast företag som redan är behöriga för brandskyddskontroll kommer ifråga. Brandskyddskontroll får endast utföras av utbildad tekniker.

Läs mer här om SSR godkänd besiktning>

 

Vi sätter kvalitet i fokus och är i ständig utveckling!