Coronaviruset

Så skyddar vi vår personal & våra kunder

Hälsan och säkerheten för våra medarbetare och kunder är vår högsta prioritet. Hässleholms Sot & Vent följer noggrant utvecklingen samt regeringens och folkhälsomyndighetens beslut i frågan om coronaviruset. 

Vi gör allt vi kan för att inte medverka till smittspridningen. 

Vi kommer hålla avstånd från våra kunder och undvika ta i hand, för att skydda kunder och personal. 

Om någon av våra kunder har virussymptom  vänligen meddela oss omgående före vårt besök.