Elda rätt!!

Tester har visat att det har väldigt stor betydelse hur man gör när man tänder en brasa i sin eldstad.
För att läsa mer om detta så klicka på denna länk naturvardsverket.se/vedeldning

Här finns även en film som illustrerar hur det bör gå till.

Vi sätter kvalitet i fokus och är i ständig utveckling!