Frågor & Svar

Här har vi  några vanligt förekommande frågor samt försökt ge så tydliga svar som möjligt.

  • Hur ofta skall min eldstad sotas?

Det beror på vad du eldar med och i vilken omfattning, intervallerna beslutas av den kommun där du bor.

  • Vad är en brandskyddskontroll och hur ofta skall den utföras?

En brandskyddskontroll är en fördjupad kontroll av brandskyddet i och runt omkring er eldstad samt skorsten.
Kontrollen utförs med olika intervall beroende på bränsleslag samt eldningsfrekvens. De olika intervallen är beslutade av Räddningsverket, vilket har upphört och myndigheten som det nu lyder under heter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  • Vilka får utföra brandskyddskontroll?

Skorstensfejare med särskild vidareutbildning (skorstensfejartekniker).

Vi sätter kvalitet i fokus och är i ständig utveckling!