Taksäkerhet

Det är viktigt att taksäkerheten är god på er fastighet.
Grunden är att det skall finnas fast förankrade
takskyddsanordningar, vilket även innefattar ett fast
förankrat glidskydd för markstegen.
Har ni era takskyddsanordningar i ordning?
Läs om bestämmelserna på www.taksakerhet.se.
Där kan ni ta fram bilder på hur det kan se ut.

Vi sätter kvalitet i fokus och är i ständig utveckling!