Frågor & svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna som vi får från våra kunder. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Frågor om sotning

Det beror på vad du eldar och i vilken utsträckning du eldar. Kommunen beslutar hur ofta det ska sotas. 

Vi behöver ha tillgång till det objekt som skall sotas. En markstege behöver vara framme så att vi kan komma upp på taket. Det ska finnas ett glidskydd för markstegen och takstegen ska vara fast monterad.

Kommunen där du bor beslutar vilken taxa som får tas ut för sotning och brandskyddskontroll.

Sotningstaxa Älmhult
Sotningstaxa Hässleholm

Frågor om brandskyddskontroll

Kontrollen görs för att hitta eventuella fel och brister så att de ska kunna åtgärdas och  säkerställa ett tryggt användande av anläggningen. Brandskyddskontrollen är en prövning av anläggningens funktion som syftar till att säkerställa att dess egenskaper överensstämmer med de krav som gällde när den togs i bruk. 

 • Vi behöver ha tillgång till det objekt som skall brandskyddskontrolleras.
 • Vi behöver få tillgång till skorstenen i hela dess längd (även uppe på vinden)
 • En markstege behöver vara framme så att vi kan komma upp på taket.
 • Det ska finnas ett glidskydd för markstegen och takstegen ska vara fast monterad.

Det är MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som beslutar de olika tidsintervallen.

En eldstad ska brandskyddskontrolleras vart 3:e eller vart 6:e år, beroende av hur mycket som eldas och vilken typ av eldstad det är.

Köksfläktar i restaurangkök ska kontrolleras vart annat år.

Kommunen där du bor beslutar vilken taxa som får tas ut för brandskyddskontroll.

Sotningstaxa Älmhult
Sotningstaxa Hässleholm

Besiktning av eldstad

 • Vid nyinstallation av en eldstad.
 • Elstad som ej har använts på länge.
 • Vid husköp, för att veta vilket skick eldstaden/skorstenen har.
 • Vi behöver ha tillgång till det objekt som skall besiktigas.
 • Vi behöver få tillgång till rökkanalen i hela dess längd (även uppe på vinden)
 • En markstege uppställd.
 • Det ska finnas ett glidskydd för markstegen och takstegen ska vara fast monterad.
 • Monteringsanvisningar finns tillgängliga.

Frågor om din faktura

Ja, fakturan skickas till er digitala brevlåda om du är ansluten till Kiva. Fakturor som du får i Kivra kan du smidigt betala med Kivras betaltjänst. Meddela oss ditt personnummer så sköter vi resten!
Läs mer.

 • Har du betalat de senaste dagarna kan du bortse från påminnelsen.
 • Har du kanske betalat till vårt gamla bankgironummer? Ingen fara, din betalning kommer att bokföras, men det kan ta någon dag extra.
 • Har du missat din betalning så ber vi dig betala snarast så du slipper inkassoavgifer.

Ta kontakt med kontoret så vi kan justera fakturan och ändra till rätt ägare i registret.
Kontakta oss

Övrigt

Du behöver meddela oss ditt personnummer. Läs mer.

Glidskydd monteras vid takfot för att säkra den lösa markstegen och förhindra att stegen glider nedåt, bakåt eller i sidled vid uppstigning till taket.

Vi skickar ut sms-påminnelse 2 dagar innan vi ska besöka er. Kontakta oss.

Hässleholm: 0451-856 50
Älmhult 0476-444 450

 

Gilla oss

HSV Hässleholms Sot och Vent AB
Kommendörsgatan 5
281 35 Hässleholm
Org. nr: 556653-2981