Brandskyddskontroll

En brandskyddskontroll utförs för att upptäcka fel och brister i en eldstad med tillhörande skorsten.

En tredjedel av alla bränder i villa, radhus och fritidshus är
eldstadsrelaterade. Därför är brandskyddskontrollen en viktig del i det brandförebyggande arbetet, dessutom den enda regelbundna kontrollen av brandskyddet i en bostad.

Brandskyddskontrollen är reglerad i Lagen om Skydd mot  Olyckor (LSO) och det är kommunens ansvar att det utförs
brandskyddskontroll.

Det är viktigt att vi har tillgång till hela värmeanläggningen.

  • Vi behöver komma upp på taket.
  • Få tillgång till skorstenen i hela dess längd (även uppe på vinden).
  • Tillträde till eldstaden (tänk på att eldstaden måste vara någorlunda sval).
Vad kostar en brandskyddskontroll?

Det är kommunen som beslutar om vilken taxa som får tas ut för sotning – rengöring samt för brandskyddskontroll.

 

Hässleholms kommun

Sotning och  Brandskyddskontroll-Taxa pdf.

Hur ofta görs brandskyddskontrollen?

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som beslutar om de olika tidsintervallen. 

En eldstad ska brandskyddskontrolleras vart 3:e eller vart 6:e år, beroende av hur mycket som eldas och vilken typ av eldstad.

Köksfläktar i restaurangkök ska kontrolleras vart annat år.

Tel: 0451-856 50

Gilla oss

HSV Hässleholms Sot och Vent AB
Kommendörsgatan 5
281 35 Hässleholm
Org. nr: 556653-2981