Brandskyddskontroll

Vår objektivitet
– en trygghet för dig!

Sotning och brandskyddskontroll regleras enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men ibland kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Med HSV Hässleholms Sot & Vent:s brandskyddskontrollanter kan du räkna med både ett vaket och objektivt öga på din anläggning!

Vi är medlemmar i Sveries Skorstenfejarmästares Riksförbund

Hur ofta sker kontrollen?

Kontrollfristen är vart 3:e eller vart 6:e år, beroende på bränsleslag och anläggning. Du behöver inte själv hålla koll på vad som ska kontrolleras och hur ofta. Det gör vi utifrån uppgifterna i kontrollboken. Tänk dock på att det är fastighetsägarens ansvar att underhålla anläggningen i brandförebyggande syfte. Det kan vara bra att känna till att eventuell oaktsamhet kan innebära att försäkringen inte längre gäller

 

Intervaller för brandskyddskontroll:

Kontrollfristen för brandskyddskontroll är gemensam för hela landet och sker vart 3:e eller vart 6:e år, beroende på bränsleslag och anläggning. Det kan dock finnas andra parametrar som spelar in för hur ofta du behöver göra brandskyddskontroll. Till exempel finns för lokaleldstäder ett regelverk som utgår ifrån de individuella bedömningar som görs av brandskyddskontrollanten. Mer om tumregler och myndigheternas riktlinjer kan du läsa på msb.se (sök på brandskyddskontroll).

Här följer en översikt kring de vanligaste intervallerna för objekt i småhus:

  • LOKALELDSTÄDER:

a) För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd: 3 år
b) För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd: 6 år
c) Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 6 år

  • VÄRMEPANNOR:

a) Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis: 3 år
b) Eldning med olja eller gas: 6 år

  • KÖKSSPISAR:

a) Eldning med fasta bränslen: 3 år
b) Eldning i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning): 6 år
c) Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 6 år

Hässleholm: 0451-856 50
Älmhult: 0476-444 450

Gilla oss

HSV Hässleholms Sot och Vent AB
Kommendörsgatan 5
281 35 Hässleholm
Org. nr: 556653-2981