Våra tjänster

HSV Hässleholms Sot & Vent  AB arbetar främst med Sotning och Brandskyddskontroll i Hässleholm och Älmhults kommun.
Sotning och Brandskyddskontroll är reglerade av lagar och förordningar som omfattar alla fastighetsägare.

Våra tjänster:

Vi monterar även skorstenshuvar!!