Sotning

I nästan 500 år har sotare arbetat i samhällets tjänst. Sotning är en viktig del i arbetet med förebyggandet av bränder i bostäder.

Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och delas upp i två uppdrag:
Sotning och brandskyddskontroll.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort i eldstaden och
skorsten.

Det är din kommun som beslutar hur ofta det ska sotas och det är respektive kommun som beslutar om vilken taxa som får tas ut för sotning samt brandskyddskontroll.

Frister Hässleholms kommun.pdf
Frister Markaryds kommun.pdf

Taxa Hässleholms kommun.pdf
Taxa Markaryds kommun.pdf

Du kan ansöka om egensotning hos kommunen. Det är upp till
kommunen att besluta om du får sota själv.

Vi sätter kvalitet i fokus och är i ständig utveckling!