Sotning-Rengöring

Ett bra skydd mot brand är viktigt för alla fastighetsägare. Till Hjälp finns skorstensfejaren som har till uppgift att ta bort brandfarliga beläggningar och kontrollera att eldstäder, rökkanaler och imkanaler är säkra.

För din säkerhets skull

Sotning är en viktig del i arbetet med förebyggandet av bränder i bostäder.  Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och delas upp i två uppdrag sotning och brandskyddskontroll. 

Genom sotningen tar vi bort brännbara beläggningar så att risken för sotbrand minimeras. Huvudansvaret för att arbetet utförs ligger hos kommunen, som också bestämmer kostnaden för arbete. Du behöver inte själv tänka på när det är dags att sota. Vi aviserar vårt uppdrag enligt de intervaller som kommunen bestämt för din fastighet. Fristerna bestäms lokalt i respektive kommun och kan därför variera över landet. Vi rekommenderar att du besöker din kommuns hemsida och söker på sotning.

Kommunen där du bor beslutar vilken taxa som får tas ut för sotning och brandskyddskontroll.

Du kan ansöka om egensotning hos kommunen. Kommunen kan efter ansökan tillåta dig som fastighetsägare att sota din egen fastighet.

Kommunen tar hänsyn till:

  • Risksituationen
  • Förbränningsanordningens komplexitet
  • den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften

Kommunen gör en bedömning av om du kan sota hela anläggningen. I samband med ansökan görs en kontroll på föregående sotning- och brandskyddskontrolls protokoll.

Ett bra skydd mot brand är viktigt för alla fastighetsägare. Till hjälp finns skorstensfejaren som har till uppgift att ta bort brandfarliga beläggningar och kontrollera att eldstäder, rökkanaler och imkanaler är säkra.

Tänd i toppen

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50% och bidra till att luften blir bättre där du bor.

Tel Hässleholm: 0451-856 50
Tel Älmhult: 0476-444 450

 

Gilla oss

HSV Hässleholms Sot och Vent AB
Kommendörsgatan 5
281 35 Hässleholm
Org. nr: 556653-2981