Sotning-Rengöring

Sotning är en viktig del i arbetet med förebyggandet av bränder i bostäder.  Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och delas upp i två uppdrag sotning och brandskyddskontroll. 

Vid rengöring(sotning) tas brandfarliga beläggningar bort i eldstaden och skorsten för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen så kallad soteld.

Det är upp till varje kommun att besluta om hur ofta sotning ska göras.

Frister för Hässleholms kommun

 

Kommunen där du bor beslutar vilken taxa som får tas ut för sotning och brandskyddskontroll.

Taxa Hässleholms Kommun

 

Du kan ansöka om egensotning hos kommunen. Kommunen kan efter ansökan tillåta dig som fastighetsägare att sota din egen fastighet.

Kommunen tar hänsyn till:

  • Risksituationen
  • Förbränningsanordningens komplexitet
  • den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften

Kommunen gör en bedömning av om du kan sota hela anläggningen. I samband med ansökan görs en kontroll på föregående sotning- och brandskyddskontrolls protokoll.

Tänd i toppen

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50% och bidra till att luften blir bättre där du bor.

Tel: 0451-856 50

Gilla oss

HSV Hässleholms Sot och Vent AB
Kommendörsgatan 5
281 35 Hässleholm
Org. nr: 556653-2981