OVK

(Ovk) Obligatorisk Ventilations Kontroll skall utföras med olika intervall beroende på vad det är för byggnad/verksamhet samt vad det är för ventilationssystem.

Vi har kvalificerad riksbehörighet att utföra OVK-Besiktningar, vi är även medlemmar i Funktionskontrollanterna i Sverige.

Vid en OVK görs en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten. Luftflödena mäts, dokumenteras och protokolleras.


Vi erbjuder OVK med åtgärd
Många fastighetsägare önskar att få ventilationen rensad i samband med  OVK-besiktningen.  Vilket innebär en lägre kostnad då arbetena kan samordnas. De boende störs endast vid ett tillfälle då rensningen och OVK  görs samtidigt av tekniker.

Intervall för OVK

  • 3 år- Förskolor, skolor, Vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem.
    Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.
  • 6 år- Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation

Läs mer på Boverkets hemsida.

Vi sätter kvalitet i fokus och är i ständig utveckling!