OVK

(Ovk) Obligatorisk Ventilations Kontroll skall utföras med olika intervall beroende på vad det är för byggnad/verksamhet samt vad det är för ventilationssystem.

Vi har kvalificerad riksbehörighet att utföra OVK-Besiktningar, vi är även medlemmar i Funktionskontrollanterna i Sverige.

Vid en OVK görs en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten. Luftflödena mäts, dokumenteras och protokolleras.

Vi erbjuder OVK med åtgärd

Många fastighetsägare önskar att få ventilationen rensad i samband med  OVK-besiktningen.  Vilket innebär en lägre kostnad då arbetena kan samordnas. De boende störs endast vid ett tillfälle då rensningen och OVK  görs samtidigt av tekniker.

Hur ofta ska OVK göras?
 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett ventilation. ⇒ 3 års intervall
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med FT, FTX-Ventilation ⇒ 3 års intervall

   

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med  S-, F-, FX-ventilation ⇒ 6 års intervall.

   

 • En- och Tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. ⇒ Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Läs mer på Boverkets hemsida.

Olika typer av ventilationssystem

 • S-ventilation = självdragsventilation
 • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
 • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft-tilluftsflödena är fläktstyrda.
 • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
 • FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning.

Hässleholm: 0451-856 50
Markaryd : 0433-173 75

Gilla oss

HSV Hässleholms Sot och Vent AB
Kommendörsgatan 5
281 35 Hässleholm
Org. nr: 556653-2981