Besiktningar

Sveriges sotare har sedan länge besiktigat eldstäder och skorstenar. Det är en stor och naturlig del av sotarnas verksamhet. För att bättre möta kundernas och samhällets krav har Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund utvecklat branschstandarden SSR GODKÄND BESIKTNING.

SSR GODKÄND BESIKTNING har flera syften. Först och främst är det en kvalitetssäkring av utförandet. Sotarna ska bedöma lika, utföra besiktningen lika och protokollera lika. Sedan är det en kvalitetsökning. Det finns mycket som kan orsaka en brand. Men det som sotarna kan förebygga, det ska också förebyggas.

 • SSR GODKÄND BESIKTNING får bara utföras av företag som är anslutna till Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.
 • Enbart utbildade skorstensfejartekniker som genomgått en utbildning inom SSR GODKÄND BESIKTNING får utföra besiktningar enligt branschstandarden.

Vet du om din värmeanläggning är säker?

Tänk på att:

 • Eldstäder som ej har använts på länge, bör kontrolleras.
 • Kolla med oss vilket sotningsintervall som gäller för eldstad/eldstäder när ni skall köpa eller tänker köpa ett hus.
 • Beställ besiktning på eldstäder och rökkanaler, vid husköp.
  Det är viktigt att låta besiktiga eldstäder och rökkanaler vid husköp, för att få veta vilken status objekten har.
  Det kan komma som en tråkig överraskning om man tvingas renovera en skorsten (pris ca 1000-1500kr/meter), om man inte har räknat med det.
 • Beställ tid för rådgivning om ni är osäkra inför installation av en eldstad och/eller rökkanal.
 • Anmälan skall göras till byggnadsnämnden innan en ny eldstad och/eller skorsten installeras.

Du måste göra en anmälan hos kommunen om åtgärd och få ett startbesked innan du installerar eldstad, kamin, kakelugn, panna och/eller skorsten.

Anmälan och startbesked krävs också om du ska montera en kassett i befintlig eldstad/öppen spis. 

När eldstaden är monterad krävs en installationsbesiktning därefter ansöker du om slutbevis hos kommunen och du kan  börja elda i din eldstad. 

Ska du köpa eller sälja din fastighet? Då rekommenderar vi att en överlåtelsebesiktning utförs. 
Vi kontrollerar grundligt vilket skick eldstaden och skorstenen är i och du får protokoll och förslag på eventuella åtgärder som behöver göras. 

Har du inte använt din eldstad på många år?  Då är det viktigt att göra en konditionsbesiktning för att veta att anläggningen är säker att använda. 

Om det kommer utföras arbeten i närområdet som skapar vibrationer görs en sprängbesiktning. Vi kontrollerar eldstaden före och efter arbetet för att upptäcka sprickbildningar som kan uppstå i skorstenar eller kakelugnar.

Besiktning av imkanal ska göras om du bygger nytt hus eller ändrar din imkanal väsentligt.

Tel: 0451-856 50

Gilla oss

HSV Hässleholms Sot och Vent AB
Kommendörsgatan 5
281 35 Hässleholm
Org. nr: 556653-2981