KVALITET

MILJÖ

ARBETSMILJÖ

I FR2000  är en kravstandard för ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. .

Ett erhållet FR2000 certifikat är ett bevis på att det finns struktur, kontroll och systematik gällande att företags arbete med kvalitet ,miljö och arbetsmiljö.

En fullvärdig certifiering

FR2000 är bedöms som  likvärdig med de ISO-standarderna i offentliga upphandlingar.

Läs mer om FR2000

FR2022:1 

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden bygger på principerna i ISO-standarderana 9001,14001 och 45001 och innehåller krav på:

  • Marknad och försäljning,
  • Utveckling
  • Inköp,
  • Produktion
  • Leverans
  • Interna revisioner
  • Avvikelsehantering 
  • Förbättringar
  • Ledningens genomgång.

Hässleholm: 0451-856 50
Älmhult: 0476- 444450

Gilla oss

HSV Hässleholms Sot och Vent AB
Kommendörsgatan 5
281 35 Hässleholm
Org. nr: 556653-2981