KVALITET

MILJÖ

ARBETSMILJÖ

BRANDSKYDD

KOMPETENS

I FR2000 ingår kvalitets- och miljöbitarna, men även andra viktiga delar av verksamheten såsom arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning.

Idag får fler och fler företag får krav från sina kunder och andra intressenter att de ska ha ett kvalitets- och miljöledningssystem. HSV Hässleholms Sot & Vent AB har valt certifiering enligt FR2000.

En fullvärdig certifiering

FR2000 är likvärdigt med de ISO-certifikat som ofta krävs när man vill offerera till exempel vid en upphandling. FR2000 etablerades 1990 och bygger på decenier av erfarenhet från effektivt företagande. 

Från och med 2017 heter standarden FR2000:2017, en ny uppdaterad verision som likställer den med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. 

FR2000 har utvecklats av Företagarna i samarbete med olika branschförbund.

Läs mer om FR2000 

FR2000:2107 är reviderat och utgår från tolkningar av kraven i:

  • ISO 9001:2015 – Ledningssystem för kvalitet
  • ISO 14001-2015 – Ledningssytem för miljö
  • ISO 26000:2010 – Vägledning föe socialt ansvarstagande
  • SS 624070:2009 – Ledningssystem för kompetensförsörjning
  • OHSAS 18001:2007 – Ledningssytem för arbetsmiljö
  • AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • SRVFS 2004:3 – Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete

Tel: 0451-856 50

E-post: info@hlmsotning.se

Gilla oss

HSV Hässleholms Sot och Vent AB
Kommendörsgatan 5
281 35 Hässleholm
Org. nr: 556653-2981