Brandskyddskontroll


En brandskyddskontroll utförs för att upptäcka fel och brister i en eldstad med tillhörande skorsten.

En tredjedel av alla bränder i villa, radhus och fritidshus är
eldstadsrelaterade. Därför är brandskyddskontrollen en viktig del i det brandförebyggande arbetet, dessutom den enda regelbundna kontrollen av brandskyddet i en bostad.

Brandskyddskontrollen är reglerad i Lagen om Skydd mot  Olyckor (LSO) och det är kommunens ansvar att det utförs
brandskyddskontroll.

Det är respektive kommun som beslutar om vilken taxa som får tas ut för sotning samt brandskyddskontroll.

Hässleholms kommun
Sotning och  Brandskyddskontroll-Taxa pdf.

Markaryds kommun
Brandskyddskontroll-Taxa pdf. 

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som beslutar om de olika tidsintervallen.  Läs mer

En eldstad ska brandskyddskontrolleras vart 3:e eller vart 6:e år,
beroende av hur mycket som eldas och vilken typ av eldstad.

Köksfläktar i restaurangkök ska kontrolleras vart annat år.

Det är viktigt att vi har tillgång till hela värmeanläggningen.

  • Vi behöver komma upp på taket.
  • Få tillgång till skorstenen i hela dess längd (även uppe på vinden).
  • Tillträde till eldstaden (tänk på att eldstaden måste vara någorlunda sval).

Vi sätter kvalitet i fokus och är i ständig utveckling!