Sotning

Vi sköter sotningen i Hässleholms första sotningsdistrikt, på uppdrag av kommunen.

Hässleholms första sotningsdistrikt omfattar hela Hässleholms kommun utom gamla Tyringe kommun.                                   

Från och med 2008-10-01 sköter vi även sotningen i Markaryds Kommun.

Sotningen utförs med intervall som är fastställda av den kommun där ni bor.

Prissättningen för sotningen är fastställd av kommunen enligt en sotningstaxa som regleras varje år enligt ett index.